TERMES DE REFERENCE ÉVALUATION DU PROJET FANDIO

« FANDIO » : Fifidianana ANtoka ho an'ny Daholobe, Ifantenana Olombanona ou Elections garantes de l'intérêt de la Majorité, permettant la sélection de candidats intègres Mars 2018 –...

TOKY NOMENA

1. Savaranonando Izaho, kandidà amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka 2019 eto Madagasikara izay : I. Mandray am-po ny fanajana ny Zo maha-Olona voafaritry ny Fanambarana Iraisam-pirenena momban’ny Zon’Olombelona,...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un évaluateur

TERMES DE REFERENCE POUR LA MISSION D’EVALUATION DU PROJET FANOA Contexte et justification Le Projet FANOA a été démarré en janvier 2018, et mis en œuvre par...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un évaluateur

TERMES DE REFERENCE Evaluation du projet « FANDIO » : FifidiananaANtoka ho an'ny Daholobe, Ifantenana Olombanona ou Elections garantes de l'intérêt de la Majorité, permettant la sélection de candidats...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un auditeur

TERMES DE RÉFÉRENCES AUDIT DU PROJET FIFIDIANANA ANTOKA HO AN'NY DAHOLOBE, IFANTENANA OLOMBANONA ou « FANDIO » CONTEXTE Par la suite d’une manifestation d’intérêt lancée par la Commission Européenne sur soutien...

Fifidianana fihodinana faharoa : akon’ny fampielezan-kevitra herinandro voalohany

Ny faha-19 desambra ho avy izao no hiroso amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny Malagasy. Taorian’ny namoahan’ny...
economie et infrastrucutre

Boky fotsin’ny firaisamonim-pirenena : feno ny fepetra ahafahana mamarana azy

Mpandray anjara 48 avy amin’ny firaisamonim-pirenena manerana an’i Madagasikara no tonga niara nidinika tamin’ny tetikasa FANDIO sy ireo mpamolavola ny Boky fotsy tao...
BOKY FOTSY Hirakitra ny hetahetan’ny olompirenena

BOKY FOTSY: Hirakitra ny hetahetan’ny olompirenena.

Firaisamonim-pirenena manodidina ny 300, miasa mivantana amin’ny lafi-piainana rehetra eny ifotony, no nanaovan’ny tetikasa FANDIO fakan-kevitra isam-paritany ny 02 hatramin’ny 10 aogositra....
Fandio

Pourquoi FANDIO ?

Le projet FANDIO ou « Fifidianana Antoka ho an’ny Daholobe  Ifantenana Olombanona », qui signifie des « élections sécurisées pour la majorité, favorisant la...