TOKY NOMENA

1. Savaranonando Izaho, kandidà amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka 2019 eto Madagasikara izay : I. Mandray am-po ny fanajana ny Zo maha-Olona voafaritry ny Fanambarana Iraisam-pirenena momban’ny Zon’Olombelona,...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un évaluateur

TERMES DE REFERENCE POUR LA MISSION D’EVALUATION DU PROJET FANOA Contexte et justification Le Projet FANOA a été démarré en janvier 2018, et mis en œuvre par...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un évaluateur

TERMES DE REFERENCE Evaluation du projet « FANDIO » : FifidiananaANtoka ho an'ny Daholobe, Ifantenana Olombanona ou Elections garantes de l'intérêt de la Majorité, permettant la sélection de candidats...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un auditeur

TERMES DE RÉFÉRENCES AUDIT DU PROJET FIFIDIANANA ANTOKA HO AN'NY DAHOLOBE, IFANTENANA OLOMBANONA ou « FANDIO » CONTEXTE Par la suite d’une manifestation d’intérêt lancée par la Commission Européenne sur soutien...

Fifidianana fihodinana faharoa : akon’ny fampielezan-kevitra herinandro voalohany

Ny faha-19 desambra ho avy izao no hiroso amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny Malagasy. Taorian’ny namoahan’ny...
economie et infrastrucutre

Boky fotsin’ny firaisamonim-pirenena : feno ny fepetra ahafahana mamarana azy

Mpandray anjara 48 avy amin’ny firaisamonim-pirenena manerana an’i Madagasikara no tonga niara nidinika tamin’ny tetikasa FANDIO sy ireo mpamolavola ny Boky fotsy tao...
BOKY FOTSY Hirakitra ny hetahetan’ny olompirenena

BOKY FOTSY: Hirakitra ny hetahetan’ny olompirenena.

Firaisamonim-pirenena manodidina ny 300, miasa mivantana amin’ny lafi-piainana rehetra eny ifotony, no nanaovan’ny tetikasa FANDIO fakan-kevitra isam-paritany ny 02 hatramin’ny 10 aogositra....
Fandio

Pourquoi FANDIO ?

Le projet FANDIO ou « Fifidianana Antoka ho an’ny Daholobe  Ifantenana Olombanona », qui signifie des « élections sécurisées pour la majorité, favorisant la...