Ny faha-19 desambra ho avy izao no hiroso amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny Malagasy. Taorian’ny namoahan’ny HCC ny valim-pifidianana fihodianana voalohany dia kandidà roa tamin’ireo tamin’ireo 36 nirotsaka no hiatrika izany dia andriamatoa Andry Rajoelina sy andriamatoa Marc Ravalomanana.

Fizotry ny fampielezan-kevitra

Ny 4 ka hatramin’ny 17 desambra 2018 no fe-potoana hanatanterahana ny fampielezan-kevitra amin’ity fiodinana faharoa ity. Niresaka momba izany ny ankamaroan’ireo gazety mivoaka isan’andro toy ny Ao Raha izay nilaza fa « tsy niala tato anatin’ny faritanin’Antananarivo ireo kandidà roa mpifaninana… Andry Rajoelina tany amin’ny faritra Itasy ary Marc Ravalomanana kosa teto an-drenivohitra ihany”.

Na mbola tsy nanomboka kosa nefa ny fampielezan-kevitra dia nampiantso azy mirahalahy
mianaka miatrika ity fihodinana faharoa ity ny avy amin’ny GEM na ny vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara. Araka ny nambaran’ny L’express de Madagascar dia “niompana tamin’ny fandriampahaleman’ny mpandraharaha sy ny fananany, ny fahaiza-mitondra ary ny famaritana sy ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna” ny lohahevitra nampifanandrianan’ireo kandidà roa tamin’izany fihaonana izany. Anisan’ny nanamarika ity fihodinana faharoa ity ihany koa ireo fanambaran’ny kandidà nihintsana tamin’ny fihodinana voalohany. Nisy ny nisafidy hanohana ireo kandidà miatrika ny fihodinana faharoa fa tao koa ireo nisafidy ny tsy hiandany amin’iza na amin’iza araky ny hita tao amin’ny Free NewsMalaza MadagascarMidi Madagascar ary Taratra. Ny mampiavaka ity fampielezan-kevitra fihodianana faharoa ity koa dia ny tsy fisian’ny fampielezan-kevitra miendrika fampisehoana toy ny tamin’ny fiodinana voalohany fa “nivadika “porte à porte” ny fandresen-dahatra sy ny fampielezan-kevitra izay ataon’ny kandidà roa tonta” araky ny fanambaran’ireo mpomba ny kandida izay notaterin’i La gazette de la Grande Île.

Tsy diso anjara amin’ny fanehoan-kevitra izay entina hanatsarana ny fizotry ny fihodinana  faharoa ihany koa ny CENI ka niantso ireo kandidà mba “hanaja toy ny anakandriamaso ireo lalàna manan-kery mifehy ny fifidianana ary hanaja ihany koa ny soatoavina maha-malagasy antsika dia eo amin’ny fanomezan-bahana ny fifanajana, fa ihany koa ny fanajana ny fahamarinana. Fa indrindra, hampanjaka ny fitoniana eo amin’ny fiezahana handresy lahatra ireo mpomba, tsy hivarina any amin’ny teny tsy voahevitra”, teny izay nambaran’ny filoha lefitra, Thierry Rakotonarivo tao amin’ny Inona ny vaovao. Namafisiny tamin’izany ihany koa ny tokony hanajan’ireo kandidà ny voka-pifidianana, vokatra vonjimaika izay hivoaka fito andro aorian’ny faha-25 desambra 2018 raha ny eo anivon’ny CENI. Mbola tsy namoaka daty mazava kosa ry zareo avy ao amin’ny HCC ny amin’izany famoahana vokatra izany.

Ny fikarakarana ny fihodinana faharoa

“Raharahantsika rehetra ny fifidianana” hoy hatrany andriamatoa Thierry Rakotonarivo tao amin’ny Taratra, « Mitaky adidy ny fanaovana fanakianana momba ny fanavaozana ny lisi-pifidianana. Izay mahefa adidy no manan-jo hanao fanakianana. Izay misoratra anarana kanefa tsy tafiditra ao anantin’ny lisi-pifidianana no afaka manao fanakianana » hoy hatrany izy. Nambarany ihany koa anefa fa hisy ny ezaka lehibe izay atao ho fanarenana ireo lesoka tamin’ny fihodinana voalohany toy ny nanaovan’ny CENI fampahafantarana sy fitsirihana ny fomba fampiasa ilay rindrambaiko fikirakirana voka-pifidianana. Izany dia natao tao anatin’ny telo andro teny Nanisana ary natrehin’ny manam-pahaizana sy solotenan’ireo kandidà roa miatrika ny fihodinana faharoa, ny manam-pahaizana avy ao amin’ny CENI ary koa ny manam-pahaizana telo avy any ivelany avy ao amin’ny International Institution & Donor Assurance (IIDA). Antso fitarainana nataon’ny kandidà sy ny fanamarihana nataon’ny teo anivon’ny HCC moa no antony nanaovana izany araka ny nambaran’ny Gazetiko.
Ao anatin’izany fanatsarana izany ihany koa ny “fanatanterahana ny adihevitra mivantana isaky ny alahady mandritry ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra ataon’ireo kandidà roa hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena, eny amin’ny TVM sy RNM. Ankoatr’izay dia hisy ihany koa ny adihevitra mivantana ataon’ny mpomba azy ireo mandritry ny 45 minitra isaky ny alarobia sy zoma eny amin’ny fahitalavitra sy onjam-peom-pirenena” hoy ny Ao Raha. Adihevitra izay miainga hatrany avy ao anatin’ilay boky niraketana ireo hetahetan’ny olom-pirenena entina hampifandraisana izany amin’ny tetikasan’ny kandidà na “Livre Blanc de la Société civile” izay novolavolain’ny tetikasa FANDIO.

Farany dia ny fanamafisana ny tokony hisian’ny fitoniana sy tsy hisian’ny fifampihantsiana mandritry ny fampielezan-kevitra no ambetintenin’ny mpitondra fanjakana sy ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana eto an-toerana ary koa ireo masoivoho ny firenena hafa sy ny vondrona iraisam-pirenena, La dépêche de Madagascar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Commenter
Veuillez entrer votre nom