Actualités

TOKY NOMENA

1. Savaranonando Izaho, kandidà amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka 2019 eto Madagasikara izay : I. Mandray am-po ny fanajana ny Zo maha-Olona voafaritry ny Fanambarana Iraisam-pirenena momban’ny Zon’Olombelona,...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un évaluateur

TERMES DE REFERENCE POUR LA MISSION D’EVALUATION DU PROJET FANOA Contexte et justification Le Projet FANOA a été démarré en janvier 2018, et mis en œuvre par...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un évaluateur

TERMES DE REFERENCE Evaluation du projet « FANDIO » : FifidiananaANtoka ho an'ny Daholobe, Ifantenana Olombanona ou Elections garantes de l'intérêt de la Majorité, permettant la sélection de candidats...

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – Recrutement d’un auditeur

TERMES DE RÉFÉRENCES AUDIT DU PROJET FIFIDIANANA ANTOKA HO AN'NY DAHOLOBE, IFANTENANA OLOMBANONA ou « FANDIO » CONTEXTE Par la suite d’une manifestation d’intérêt lancée par la Commission Européenne sur soutien...

Fifidianana fihodinana faharoa : akon’ny fampielezan-kevitra herinandro voalohany

Ny faha-19 desambra ho avy izao no hiroso amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny Malagasy. Taorian’ny namoahan’ny...